b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_powietrze.jpg

Radni województwa mazowieckiego przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza - dokument dostępny TU.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w regionie. Program zakłada osiągnięcie znaczącej poprawy poprzez sukcesywną wymianę lub likwidację źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikację przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Program nakłada również obowiązki na mieszkańców:

- zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) podczas dni gdy istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (informacja o wysokości poziomu >> TU)

- zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw

- nakaz przestrzegania zapisów tzw uchwały antysmogowej (informacje >> TU)

- obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła.

Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza >>  TU.

Przypominamy również, że posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) muszą wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, szczegóły TU (https://www.gov.pl/web/klimat/ekoprojekt) lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.